Välkommen till Redovisningsservice

VÅRA TJÄNSTER

Bokföring

Hur kan du effektivisera och avlasta ekonomirutinerna? 

Bokslut

Vi ger dig goda råd på plats – om du har administrationen på egna system. Vi har bred kompetens för årsbokslut och deklarationer.

Vi servar många kunder med försäkringslösningar som livförsäkringar och pensionsförsäkringar.

Deklaration

Söker du en helhetslösning? Låt oss ta ett helhetsansvar så slipper du ha ekonomiavdelningen i huset. 

Löner

Lönerutiner, avtalsfrågor, sjukfrånvaro och semesterberäkningar kan vara både snårigt och tidskrävande. Använd oss, på köpet får du bättre koll på kostnader och lönsamhet.